Ryoko Naef-Yoshida

Solo
  • Schubert
- Ryoko Naef-Yoshida / Soliste

Piano

Fantaisie chromatique et fugue BWV 903, J.-S. Bach
Quatre impromptus, F. Schubert
Ryoko Naef-Yoshida

Partager